Wałbrzyskie Licea – transformacja kształcenia ogólnego w Wałbrzychu.

Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027
FEDS.09.03 Transformacja w edukacji
Wartość projektu: 2 330 406,00 zł
Kwota dofinansowania: 1 855 406,00 zł
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich:1 631 284,20 zł
Koordynator: Łukasz Hoppe
tel.: +48 600 385 690 e-mail: lukasz@fee.org.pl

Gmina Wałbrzych – Miasto na prawach Powiatu
Koordynator: Katarzyna Byra
e-mail: k.byra@um.walbrzych.pl tel. 74 66 55 311

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu
Koordynator: Marcin Olkowski
e- mail: sekretariat@1lo.walbrzych.pl tel.: 74 84 23 683

II Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu
Koordynator: Beata Trzcińska
e- mail: zs2@civ.pl tel.: 74 84 23 592 wew. 35

III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wałbrzychu
Koordynator: Katarzyna Danych
e- mail: sekretariat@3lo.walbrzych.pl tel.: 74 84 24 263

IV liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi
Koordynator: Jacek Heiler
e- mail: jacekheiler@4lo.walbrzych.pl tel.: 74 664 88 80, 74 664 88 81, 74 664 88 82 wew. 32

Opis projektu:
CZAS REALIZACJI:
I’24 – VI’26 (30 m-cy)

OBSZAR REALIZACJI:

Miasto Wałbrzych

powiat wałbrzyski

GRUPA DOCELOWA:
420 osoby, w tym:

 • 400 uczniów z 4 liceów: I LO, II LO, III LO i IV LO w Wałbrzychu
 • 20 nauczycieli i pracowników szkół

WYBRANE PROBLEMY, na które odpowiada projekt – zgodnie z diagnozą

 • uczniowie – słabe wyniki w nauce, częste rezygnacje z nauki, słabe kompetencje kluczowe,
 • uczniowie – brak zainteresowania zdobywaniem dodatkowych umiejętności i kwalifikacji,
  niski poziom motywacji, częste objawy wypalenia edukacyjnego, depresji i niskiego poczucia
  własnej wartości (diagnoza),
 • nauczyciele – potrzeba podniesienia umiejętności i kwalifikacji np. dostosowanie do potrzeb
  nowoczesnej edukacji i rynku pracy, brak środków finansowych w placówkach i organach
  prowadzących na finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry szkół.

CEL PROJEKTU:
Umożliwienie ludności zamieszkującej powiat wałbrzyski i miasto Wałbrzych łagodzenia
wpływających na społeczeństwo, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku
osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej
dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie (FST)
Ww. cel zostanie osiągnięty poprzez wspieranie równego dostępu do dobrej jakości
kształcenia ogólnego dla 400 uczniów z 4 liceów ogólnokształcących, poprzez działania
edukacyjne, szkoleniowe i doradcze oraz wsparcie doskonalenia zawodowego pracowników
ww. szkół, poprzez udział w szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych w okresie od
I 2024 do VI 2026.

CELE SZCZEGÓŁOWE I REZULTATY PROJEKTU to m.in.:

 • wyposażenie 4 szkół w Wałbrzychu w nowe pracownie,
 • uzyskanie dodatkowej wiedzy w zakresie zrozumienia środowiska pracy oraz wyboru
  dalszej edukacji i/lub zatrudnienia przez 400 uczniów (zadanie 2),
 • wzrost wybranych kompetencji kluczowych u 400 uczniów – udział w zajęciach
  pozalekcyjnych (zadanie 3),
 • uzyskanie nowych umiejętności i kompetencji przez 16 pracowników szkół – udział w
  szkoleniach, kursach, studiach podyplomowych (zadanie 4),
 • wzrost odporności psychicznej uczniów, umiejętności rozpoznawania emocji, radzenia sobie
  ze złością, umiejętności funkcjonowania grupie rówieśniczej – udział w poradnictwie
  psychologiczno – pedagogicznym (zadanie 5) i treningach umiejętności (zadanie 6),
 • wzrost popularności edukacji ekologicznej i postaw proekologicznych u 100 uczniów –
  udział w edukacji ekologicznej (zadanie 7),
 • wzrost popularności edukacji STEM/STEAM u 100 uczniów – udział w pracy projektowej
  STEM/STEAM (zadanie 8).


ZAPLANOWANE ZADANIA i DZIAŁANIA:
Z1 – Zakup wyposażenia dla 4 liceów ogólnokształcących,
Z2 – Doradztwo edukacyjno – zawodowe dla uczniów,
Z3 – Zajęcia pozalekcyjne: umiejętności kluczowe + TIK,
Z4 – Kursy, szkolenia, studia podyplomowe dla prac. szkół,
Z5 – Poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne dla uczniów,
Z6 – Treningi umiejętności dla uczniów: komunikacja, odporność, rezyliencja, coaching
(wyjazdowe zajęcia dla młodzieży),
Z7 – Edukacja ekologiczna (zajęcia dodatkowe dla uczniów),
Z8 – Edukacja STEM/STEAM (zajęcia dodatkowe dla uczniów).

PRZYPIĘTE DOKUMENTY:

Regulamin rekrutacji do projektu

Wzór deklaracji uczestnictwa

Spektakl „Czego nie widać” w SzaniawskiX

Po raz trzeci i to 3. maja byliśmy na sardynkowym spektaklu! Farsa ,,Czego nie widać” niezmiennie bawi do łez. Serio, serio. Czy ktoś był pierwszy raz, drugi, czy trzeci (albo nawet i czwarty) zmagania grupy aktorów na scenie i za kulisami wywołują za każdym razem salwy śmiechu i okrzyki radości. Uśmiech wart każdej minuty spędzonej w Teatrze Dramatycznym SzaniawskiX.

Bardzo serdecznie zapraszamy na wyjścia z nami do teatru!

Prezentacja Wałbrzyskiej Filii Uniwersytetu Medycznego

18 kwietnia, uczniowie klasy 2b wzięli udział w prezentacji Wałbrzskiej Filii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Nasze biol-chemy miały okazję spróbować swoich sił w warsztatach dotyczących badania krwi, chirurgicznego szycia jak również posłuchać wykładu dotyczącego pracy mózgu. Było super, czekamy na kolejne warsztaty/wykłady!!!

Michał w finale Konkursu Wiedzy Biblijnej

W dniach 13-14 marca odbył się etap szkolny online XXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. 18 kwietnia etap diecezjalny Wałbrzycha obejmował: Księgę Sędziów oraz Dzieje Apostolskie. Naszą szkołę godnie reprezentował Michał Żygłowicz-Wawrzyniak z 1e.

Michał zajął I miejsce, będzie reprezentował diecezję świdnicką w finale. Dziękuję Michałowi, za włożony wysiłek i poświęcony czas i życzę wysokiej lokaty w Niepokalanowie na finale ogólnopolskim 10- 11 czerwca. Katechetka Beata Wasiek.

Debata in English

Dnia 19.04. odbyła się szkolna debata oksfordzka w języku angielskim przeprowadzona przez p. Marzenę Jerczyńską i p. Martę Byzdrę. Podczas debaty dwie drużyny zmierzyły się z tezą: Mobile phones should be banned from schools during school hours.

Drużyny reprezentowali: drużyna trzecioklasistów (Wiktoria Walczak 3b, Mateusz Luniak 3d, Olaf Olearski 3d), drużyna czwartoklasistów (Agnieszka Bilińska 4b, Aleksandra Olejniczak 4b, Tomasz Nowak 4a). Całości przysłuchiwała się publiczność, która oprócz możliwości zadawania pytań debatantom, głosowała również na najlepszego z nich. Debatę wygrała drużyna czwartoklasistów, a Mateusz Luniak został wybrany najlepszym mówcą. Wielkie gratulacje! Dziękujemy uczestnikom za zaangażowanie!

Teatr z różowej na deskach Dramatycznego

Chyba właśnie tak wyobrażaliśmy sobie naszą ,,Balladynę” w Teatrze Dramatycznym SzaniawskiX. Dzięki wielkiemu sercu Pani Dyrektor Danuty Marosz i zaangażowaniu Pani Renaty Ambożak (pedagożki teatru) mogliśmy pokazać nasz spektakl na deskach Sceny Kameralnej.

Bardzo bardzo serdecznie dziękujemy za pomoc ze strony Pracowników Teatru i bardzo bardzo serdecznie dziękujemy Wspaniałej Publiczności, od której poczuliśmy wielkie, ogromne, przeogromne flow:) to było dla nas niezwykłe doświadczenie.

Zapraszamy do galerii zdjęć ze spektaklu (w sumie to z próby generalnej:). Zdjęcia są autorstwa Pana Profesora Daniela Guzika, któremu również bardzo serdecznie dziękujemy. Do zobaczenia na kolejnych spektaklach:)